www.boeteverlagen.nl

www.boeterenteverlagen.nl

Betaal de
laagst mogelijke boete 
bij het oversluiten van uw hypotheek
of de laagst mogelijke rente bij rentemiddeling   

 

De hypotheekrente is lager dan ooit. Ook woningbezitters, jong of oud, die niet willen verhuizen kunnen daarvan profiteren als zij denken dat de rente in de toekomst weer zal gaan stijgen. Zij kunnen hun hypotheek op hun bestaande woning namelijk oversluiten. Bij dat oversluiten moeten zij echter eerst de resterende looptijd van de lening “afkopen” door betaling van een boete aan de bank. Deze boete is (ongeveer) gelijk aan het rentevoordeel dat gedurende de nog resterende looptijd van de huidige lening zou zijn behaald. Dat is ook het geval bij de zogenaamde “rentemiddeling", welke mogelijkheid onder druk van minister Dijsselbloem door een groter aantal banken is ingevoerd. De boete betaalt u bij rentemiddeling immers nog steeds maar wordt uitgesmeerd over meerdere jaren, afhankelijk van de looptijd van de nieuwe lening. Een aantal banken berekent daarnaast echter nog een kostenopslag van vaak 0,2 %. 


De berekening van de boete door de bank is zo ie zo vaak teleurstellend hoog en ook nog eens niet erg inzichtelijk. U wilt graag precies weten hoe het zit. De bank zelf dient immers in eerste instantie haar eigen belang en het maximaal verlagen van de boete heeft vaak ook niet de hoogste prioriteit bij uw hypotheekadviseur. U doet er dan ook verstandig aan om, eventueel in samenspraak met uw hypotheekadviseur, een second opinion te laten uitvoeren door een onafhankelijk specialist/jurist die uitsluitend uw belang dient en alle relevante jurisprudentie kent.