www.boeteverlagen.nl

www.boeterenteverlagen.nl

Betaal de
laagst mogelijke boete 
bij het oversluiten van uw hypotheek
of de laagst mogelijke rente bij rentemiddeling   

Voor onze second opinion rekenen wij een vaste vooraf te betalen vergoeding van
EUR 99,- (inclusief evt. BTW). Daarvoor ontvangt u een op uw situatie toegespitste  inschatting van de kansen om de door de bank berekende boete te verlagen. Deze kosten zijn voor u fiscaal aftrekbaar, waardoor de netto kosten voor u slechts EUR 50 tot EUR 70 belopen. 


Als wij mogelijkheden zien om de boete (substantieel) te verlagen, ondersteunen wij u vervolgens, als u dat wilt, bij de onderhandelingen met uw bank voor een lagere boete en eventueel de gang naar KIFID en/of de Rechtbank. Wij rekenen daarvoor een vergoeding van EUR 95,- (inclusief evt. BTW) per uur. Ook deze kosten zijn voor u fiscaal aftrekbaar. Vooraf wordt uiteraard een inschatting van de uren gemaakt. Het is echter ook mogelijk om in nader onderling overleg een vaste totaalvergoeding af te spreken.


Als alternatief is voor door ons naar aanleiding van de eerste scan te bepalen zaken een no cure no pay arrangement mogelijk, waarbij de vergoeding 25 % van de bruto verlaging van de boete beloopt. In dat geval wordt u zaak echter niet behandelt door een advocaat. Wel kunt u uiteraard rekenen op volstrekte geheimhouding van uw gegevens.