www.boeteverlagen.nl

www.boeterenteverlagen.nl

Betaal de
laagst mogelijke boete 
bij het oversluiten van uw hypotheek
of de laagst mogelijke rente bij rentemiddeling   

Boeterenteverlagen.nl levert aan de hand van de oorspronkelijke offerte voor uw hypotheek een second opinion op de boeteberekening van de bank. Dit kan ook achteraf. 

Boeterenteverlagen.nl is opgericht door advocaat Wytze Okx (www.okx-legal-tax.com).
Mr. Okx is op diverse fouten gestuit bij de berekeningen van deze boetes en heeft daar waar nodig met succes tegen geageerd, soms bij het klachten instituut voor de banken (de Kifid), dan weer bij de Rechtbank. Regelmatig wordt echter een schikking bereikt met de betrokken bank. Hierbij worden verlagingen van de boetes behaald van 20 % tot soms wel 80 %, dat kan dus gaan om tienduizenden euro's. Het gaat daarbij onder andere om het hanteren door de bank van de juiste vergelijkingsrente, de juiste resterende looptijd, de boetevrije ruimte en de rente waartegen het rentevoordeel contant wordt gemaakt. Dit speelt ook bij rentemiddeling.

De boeteberekening is vaak complexer dan het lijkt en afhankelijk van een volledige economische en juridische doorgronding van het door de bank geleverde product en de bijbehorende algemene voorwaarden; specialistenwerk. U kunt niet afgaan op andere websites die u een globale/algemene berekening voorspiegelen. Het gaat om de details !